Nacházíte se: Domů > Archiv > Archiv 2022

Archív 2022

21.12.2022

Neodvratně se blíží konec roku a s ním každoroční oslavy Vánoc. A proto dobrovolní hasiči přejí všem hezké prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví a vše nejlepší v novém roce 2023. Ať je mnohem lepší, než ten letošní. A na Nový rok si nezapomeňte připravit jídlo z čočky!

 

8.12.2022

Obecní úřad a SDH Skalice u České Lípy zřídili transparentní účet na pomoc pozůstalé rodině tragicky zesnulého hasiče. Jak jste se jistě dočetli, dobrovolný hasič ing. Jan Dvořák, zanechal na tomto světě dceru, manželku a ještě nenarozené dítě. Možnost pomoci rodině v těchto těžkých chvílích lze viz leták. Transparentní účet sbírky.

30.11.2022

S hlubokým zármutkem jsme si přečetli zprávu o úmrtí hasiče při hašení požáru v Novém Boru ze sboru dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy. Podrobnější informace na stránkách HZS Libereckého kraje. Hlubokou a upřímnou soustrast  pozůstalým.

 

23.6.2022

Poslední rozloučení s  naším kolegou, Josefem Kamenským se bude konat v pondělí dne 27.6.2022 v 15:00 hod na hřbitově na Proseči. 

21.06.2022

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás včera navždy opustil dlouholetý člen našeho hasičského sboru, bývalý starosta obce, Josef Kamenský. Hasiči SDH Proseč pod Ještědem vyjadřují upřímnou soustrast nejbližší rodině a pozůstalým.  Čest jeho památce!

 

30.05.2022

V sobotu dne 28.05.2022 se naši hasiči zúčastnili okrskové soutěže v Českém Dubu. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, hasičská štafeta a požární útok. Celkově se naši hasiči umístili na velmi hezkém čtvrtém místě. Což z počtu devíti soutěžícíh družstev bezeporu je. Soutěže se zúčatnila nejen družstva mužů, ale i žen. Občerstvení bylo zajištěno na vysoké úrovni, počasí se celkově vydařilo, zapršelo jen krátce, pouze silný vítr dotíral celé odpoledne. Fotodokumentace z akce.

 

27.05.2022

Včera opět proběhl nácvik na soutěž a pilovali se již jen technické detaily. Nácvik dobrovolných hasičů proběhl znovu  v prostorách SDH Vlčetín. Za poskytnutí azylu děkujeme!

 

19.05.2022

Včera po 17:00 hodin naši dobrovolní hasiči začali s nácvikem na okrskovou soutěž v Českém Dubu. Po dvou letech přestávky, vytvořené pandémií Covid 19, konečně do akce. Nácvik se mohl provést díky SDH Vlčetín, který nám poskytl své prostory, neboť v naší obci již nemají hasiči prostor, kde nácvik provádět. (areál v Borovičkách je v nevyhovujícím stavu). Zde malá ukázka. Velký díky kolegům z SDH Vlčetín!!! 

 

19.05.2022

SDH Český Dub pořádá okrkovou soutěž v rámci oslav 155 založení SDH. I naši dobrovolní hasiči se soutěže zúčastní. Soutěž se bude konat v sobotu 28.05.2022 od 14 hodin v areálu Šibeničního Vrchu v Českém Dubu. 

 

04.05.2022

A máme tu vyhodnocení proběhlé sobotní akce pálení čarodějnic. Počasí se mimořádně vydařilo, jídla i pití bylo dostatek, k požáru okolního porostu, popáleninám ani k nějakému dalšímu zranění nedošlo. Děkujeme všem, kdo přišli s dobrou náladou posedět, zazpívat, popít dobrého piva. Malá ukázka z akce.

 

03.05.2022

Zítra je 4. květen, svátek má Květoslav, ale pro nás hasiče je spíše známa původní latinská varianta tohoto jména, Florián. Svatý Florián, patron všech hasičů a nejen jich. Zítra tedy slavíme Mezinárodní den hasičů. Symbolem svátku je  mašle z dvoubarevné stuhy. Barva červená je symbolem ohně a barva modrá je symbolem vody. Tento den je tu také proto, abychom si důstojně vzpomněli těch, kteří položili svůj život pří výkonu služby.

 

22.04.2022

Vážené hasičky, vážení hasiči, ale také KDOKOLIV ostatní, i letos probíhá akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči". Více podrobností v létáku, který si stáhnete klikem na obrázek níže. 

 

20.04.2022

Dobrovolní hasiči Proseč pod Ještědem si Vás dovolují pozvat na tradiční lidovou akci "Pálení čarodějnic", která se bude konat o poslední dubnové noci, dne 30. dubna 2022 na tradičním místě v místním pískovém lomu od 18:00 hod. Občerstvení zajištěno. Leták ke stažení, klik na obrázek níže.

čarodějnice 2022

 

 

 

11.03.2022

Oficiálně jsme ukončili dobrovolnou sbírku na náš hasičský účet. Děkujeme všem dárcům. Celkem bylo vybráno 5300,- Kč. Vzhledem k situaci, která nastala v naší obci, kdy obec poskytla přístřeší ženám a dětem z válkou postižené Ukrajiny v Turistické ubytovně, rozhodli jsme se poskytnout vybrané finanční prostředky na  transparentní účet, zřízený obcí za účelem pomoci ukrajinským uprchlíkům. Ukrajincům přejeme hodně síly, zdraví a hlavně mír v jejich vlasti.

 

04.03.2022

ZMĚNA - k ukončení sbírky na účet SDH dojde až ve středu 9.3. večer. 

01.03.2022

Dobrovolní hasiči Proseč pod Ještědem se rozhodli přispět na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Kdo má zájem, může přispět libovolnou částkou na účet našeho SDH Proseč pod Ještědem, č.ú.: 1031028019 / 6100. Jako zprávu pro příjemce můžete uvést: UKRAJINA. V co možná nejkratší době budou peníze odeslány některé z organizací, která již nyní aktivně a účinně pomáhá lidem, kteří utíkají před válkou.

Jména všech dárců a vybraná částka bude zveřejněna. Pokud si někdo nebude přát zveřejnění, dejte vědět krátkou zprávičkou na  hasici.prosec@seznam.cz

 

19.2.2022

Možná si někdo ještě vzpomíná na loňský ukrutný požár (největší od roku 1930 v Malopolsku) u našich severních sousedů, v polské vesnici Nowa Biala. Dne 19.6.2021 okolo 18:20 začalo hořet v jedné z hospodářských budov. Oheň se neskutečnou rychlostí řetězově rozšířil na sousední budovy. Než se podařilo dostat požár pod kontrolu, plameny napáchaly ukrutné škody. Bilance požáru je neskutečná, hořelo takřka 50 budov; 25 obytných budov a 23 budov hospodářských. Během chvilky 24 rodin (celkem 110 osob) přišlo o střechu nad hlavou. Na zdolání požáru se podílelo téměř půl tisíce hasičů. Ač první hasičská jednotka (místní jednotka dobrovolných hasičů) byla na místě za 3 minuty od nahlášení požáru, díky systému zástavby a silnému větru se oheň velmi rychle šířil dál. Video  vesnice po požáru z dronu. S největší pravděpodobností došlo k samovznícení vlhkého sena v jedné hospodářské budově.

 

8.2.2022

Obec Výprachtice pořídila pro svou jednotku sboru dobrovolných hasičů novou cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra Force. Nahradili tak původní CAS 32 Tatra 148 z roku 1975, který již dosluhoval. I tak klobouk dolů, Tatra 148 sloužila neskutečných 47 let. Více na pozary.cz .

 

25.1.2022

I profesionálové potřebují posílit svoje řady.

 

25.1.2022

Začátkem příštího roku vznikne v Rosicích u Brna zbrusu nová moderní hasičská stanice s kvalitním zázemím pro stávající hasiče za 88,9 milionu korun, včera byl poklepán základní kámen. Více na pozary.cz.

 

16.1.2022

Od 1. ledna 2022 začala platit změna zákona o užívání státních symbolů České republiky. Ta se přímo pozitivně dotýká nás, dobrovolných hasičů. 

V § 2 odst. 1 se za písmeno u) vkládají nová písmena v) a w), která znějí:

  • v) jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky hasičských záchranných sborů podniků, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a spolky působící na úseku požární ochrany,
  • w) zdravotnická záchranná služba,

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

  • g) užít k zevnímu označení stejnokrojů členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků, jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků a spolků působících na úseku požární ochrany.

To znamená, že státní znak mohou od roku 2022 používat na svých uniformách dobrovolní hasiči i spolky působící na úseku požární ochrany.

 

16.1.2022

Výbor SDH Proseč pod Ještědem svolává na sobotu 22.1.2022 od 18:00 hod. valnou hromadu SDH. Zveme všechny členy sboru! Bude se vybírat členský příspěvek, občerstvení zajištěno. Místo konání garáž starosty sboru. VH bude probíhat za současných pandemických pravidel a doporučení. Předpokládáme účast do 20 osob, tudíž nebude nutné se prokazovati testem či proděláním nemoci nebo očkováním. Co je nutné, vzít si s sebou respirátor bez výdechového ventilu minimálně třídy FFP2.  

 

15.1.2022

Dnes se konal poradní schůze výboru SDH. Na programu bylo především konání valné hromady SDH.

INFO PRO ČLENY

Trubte na poplach!!!

 
Hasiči zvukem a obrazem

Hasiči SDH Proseč p/J na youtube

Hasiči SDH Proseč p/J na rajčeti


« Přijmeme do sboru nové dobrovolné hasiče, zájemci, pište nezávazně pro informace na email: hasici.prosec@seznam.cz »

INFO PRO OBČANY

EVIDENCE PÁLENÍ

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Pro ohlášení klikněte na obrázek níže.

Zdroj: http://www.hzslk.cz

  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 - hasiči

158 - policie

155 - záchranka

112 - tísňová linka

INFO PRO ČLENY

Trubte na poplach!!!

 
Hasiči zvukem a obrazem

Hasiči SDH Proseč p/J na youtube

Hasiči SDH Proseč p/J na rajčeti


« Přijmeme do sboru nové dobrovolné hasiče, zájemci, pište nezávazně pro informace na email: hasici.prosec@seznam.cz »

INFO PRO OBČANY

EVIDENCE PÁLENÍ

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Pro ohlášení klikněte na obrázek níže.

Zdroj: http://www.hzslk.cz

  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 - hasiči

158 - policie

155 - záchranka

112 - tísňová linka