Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

25.1.2022

I profesionálové potřebují posílit svoje řady.

 

25.1.2022

Začátkem příštího roku vznikne v Rosicích u Brna zbrusu nová moderní hasičská stanice s kvalitním zázemím pro stávající hasiče za 88,9 milionu korun, včera byl poklepán základní kámen. Více na pozary.cz.

 

16.1.2022

Od 1. ledna 2022 začala platit změna zákona o užívání státních symbolů České republiky. Ta se přímo pozitivně dotýká nás, dobrovolných hasičů. 

V § 2 odst. 1 se za písmeno u) vkládají nová písmena v) a w), která znějí:

  • v) jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky hasičských záchranných sborů podniků, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a spolky působící na úseku požární ochrany,
  • w) zdravotnická záchranná služba,

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

  • g) užít k zevnímu označení stejnokrojů členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků, jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků a spolků působících na úseku požární ochrany.

To znamená, že státní znak mohou od roku 2022 používat na svých uniformách dobrovolní hasiči i spolky působící na úseku požární ochrany.

 

16.1.2022

Výbor SDH Proseč pod Ještědem svolává na sobotu 22.1.2022 od 18:00 hod. valnou hromadu SDH. Zveme všechny členy sboru! Bude se vybírat členský příspěvek, občerstvení zajištěno. Místo konání garáž starosty sboru. VH bude probíhat za současných pandemických pravidel a doporučení. Předpokládáme účast do 20 osob, tudíž nebude nutné se prokazovati testem či proděláním nemoci nebo očkováním. Co je nutné, vzít si s sebou respirátor bez výdechového ventilu minimálně třídy FFP2.  

 

15.1.2022

Dnes se konal poradní schůze výboru SDH. Na programu bylo především konání valné hromady SDH.

 

INFO PRO ČLENY

Trubte na poplach!!!

Valná hromada SDH v sobotu 22.1.2022 od 18:00 hod.

Místo konání garáž starosty sboru.

Budou vybírány členské příspěvky.

Občerstvení zajištěno.
Hasiči zvukem a obrazem

Hasiči SDH Proseč p/J na youtube

Hasiči SDH Proseč p/J na rajčeti


« Přijmeme do sboru nové dobrovolné hasiče, zájemci, pište nezávazně pro informace na email: hasici.prosec@seznam.cz »

INFO PRO OBČANY

EVIDENCE PÁLENÍ

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Pro ohlášení klikněte na obrázek níže.

Zdroj: http://www.hzslk.cz

  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 - hasiči

158 - policie

155 - záchranka

112 - tísňová linka

INFO PRO ČLENY

Trubte na poplach!!!

Valná hromada SDH v sobotu 22.1.2022 od 18:00 hod.

Místo konání garáž starosty sboru.

Budou vybírány členské příspěvky.

Občerstvení zajištěno.
Hasiči zvukem a obrazem

Hasiči SDH Proseč p/J na youtube

Hasiči SDH Proseč p/J na rajčeti


« Přijmeme do sboru nové dobrovolné hasiče, zájemci, pište nezávazně pro informace na email: hasici.prosec@seznam.cz »

INFO PRO OBČANY

EVIDENCE PÁLENÍ

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Pro ohlášení klikněte na obrázek níže.

Zdroj: http://www.hzslk.cz

  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 - hasiči

158 - policie

155 - záchranka

112 - tísňová linka